REACH (Inregistrarea, Evaluarea, Autorizarea Chimicalelor)

REACH şi scopurile sale

La 1 iunie 2007 a intrat în vigoare noua legislaţie privind substanţele chimice – REACH (REGLEMENTAREA PARLAMENTULUI şi CONSILIULUI EUROPEI (CE) nr. 1907/2006 din 18 decembrie 2006, privitoare la înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice). Această reglementare asigură un nivel înalt de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a mediului, precum şi libera mişcare a substanţelor, ca atare, în preparate şi în articole, îmbunătăţind în acelaşi timp competitivitatea şi inovaţia. De asemenea, această reglementare trebuie să promoveze dezvoltarea de metode alternative pentru evaluarea gradului de periculozitate al substanţelor. Reglementarea este bazată pe principiul că industria trebuie să producă, importe sau utilizeze substanţe sau să le pună pe piaţă cu responsabilitatea şi grija necesara, pentru a se asigura că, în condiţii previzibile în mod rezonabil, sănătatea oamenilor şi mediul nu sunt afectate. Toate datele disponibile şi importante despre substanţele ca atare, în preparate şi articole, care vor permite identificarea proprietăţilor lor periculoase, trebuie colectate şi furnizate sistematic, în funcţie de nevoile reale, în recomandările din lanţul de aprovizionare cu privire la măsurile de gestionare a riscurilor, pentru a evita efectele negative asupra sănătăţii oamenilor şi a mediului.


REACH şi DONAU CHEMIE GROUP

DONAU CHEMIE GROUP, din care compania noastră face parte ca membru, comercializează substanţe chimice pe piaţa europeană, precum şi pe pieţe globale. DONAU CHEMIE GROUP este pregătit să implementeze legislaţia REACH şi s-a angajat să îndeplinească obligaţiile REACH ca producător, importator, distribuitor şi utilizator în avalul lanţului de aprovizionare. Pentru mai multe informaţii cu privire la legislaţia REACH şi la implementarea acesteia în cadrul DONAU CHEMIE GROUP, consultaţi www.donau-chemie-group.com, secţiunea REACH.


REACH şi Donauchem Romania

Conform reglementării REACH, avem sarcini şi obligaţii specifice, în special sarcina de a ne implica în fluxul informaţional despre substanţele chimice din lanţul de aprovizionare şi în evaluarea securităţii substanţelor chimice.
În cadrul înregistrării conform REACH, se aşteaptă ca şi utilizatorii în aval, deci şi dvs., să contribuiţi la acest proces, ca parte. În cazul înregistrării, poate fi necesar să vă contactăm ca utilizator în aval, cu privire la utilizarea substanţelor chimice furnizate de compania noastră. Prin urmare, vă solicităm cooperarea. Pe de altă parte, conform reglementării REACH, substanţele chimice, în funcţie de proprietăţile şi tonajul lor, trebuie înregistrate într-o perioadă de 11 ani; vă vom contacta dacă este necesar.
Datorită cadrului REACH, Donauchem Romania este obligată să se implice în fluxul informaţional din lanţul de aprovizionare, să comunicăm cu furnizorii noştri pentru a primi date despre substanţele chimice pe care aceştia le produc sau importă. Pentru dvs., clienţii noştri, precum şi pentru noi, este important să ştim dacă acele substanţe sunt disponibile pe viitor. Efortul nostru este să ne asigurăm că acele materii prime rămân accesibile pentru procesele dvs. de producţie.
Contact
Office Competrolului Nr. 61915300 Lehliu Gara, Calarasi, Romania
+40 242 64 09 07/ 09
+40 726 17 30 08
+40 242 64 09 00
Trimite e-mail
Tipareste articol/pagina